Rainbow Fall , Sungai Lembing / 林明彩虹瀑布

 


-- The famous Rainbow Fall can be reached from Sg Lembing . you need a 4WD if you want to go on your own or join the tour with rm50 per person . You have to wake early , as the famous rainbow can only be seen in the morning . It is a one hour drive from the town to the trail head , followed by about 45 minutes of easy trekking to the fall .

-- Air terjun pelangi yang terkenal boleh dikunjungi di Sg Lembing . Anda perlukan 4WD jika anda mahu pergi sendiri atau menyertai lawatan dengan rm50 seorang . Anda perlu bangun awal, kerana Air terjun pelangi yang terkenal ini hanya dapat dilihat pada waktu pagi . ia terletak dalam jarak satu jam dari bandar ke kaki bukit , mendaki kira-kira 45 minit menjaki yang mudah sampai ke atas .

-- 著名的彩虹瀑布从林明可以到达的 . 如果你想自己上去就需要一个四驱车或与每人50令吉参加巡演 . 你必须早醒,如著名的彩虹可以只在早上看到 . 这是从镇到踪迹头一个小时的车程,然后约45分钟轻松徒步到瀑布 .


-- The road to the trail head is a nice one and the condition is good in general , with some difficult stretches depending on the season . Halfway you will saw a Beautiful views of the Kuantan river .

-- Perjalanan yang baik dan keadaan yang bagus dan sesetengah jalan mungkin sukar bergantung kepada musim . Dalam perjalanan akan ternampak pemandangan indah sungai Kuantan .

-- 道路还很好 , 根据不同的季节一些困难的延伸 . 在途中 , 你会看到关丹河的美景 .-- After about 20 km you reach the end of the road , where the trail starts with a river crossing . The trail is very easy and takes about 45 to the waterfall . The waterfall itself is not spectacular , unless after heavy rainfall. It is a tall fall , and under normal conditions the water comes down as a spray. It is this spray which results in the famous rainbow, but only when the sun is still low .

-- selepas kira-kira 20 km anda sampai ke hujung jalan , di mana bermula dengan lintasan sungai . Laluan ini adalah amat mudah dan mengambil masa kira-kira 45 ke air terjun . airnya membuat jatuhan tinggi dan turun seperti semburan ini yang menyebabkan mengeluarkan pelangi yang terkenal , tetapi hanya apabila matahari masih rendah .

-- 大约20公里到达公路的尽头 , 过河开始的开始 . 这条古道是很容易的 , 大约需要45到瀑布 . 它是一个高大的下落 .


Comments

Popular posts from this blog

Koh Lipe , Thailand (DAY 1) | Thailand

Kwan Yin Tong Temple[觀音洞] @ Ipoh | Malaysia (3D Paintting)

Mahsuri's Tomb & Cultural Center, Langkawi | Malaysia

Encore Melaka | Malaysia

Orang Utan Island, Bukit Merah Laketown Resort | Malaysia